• امکان ثبت سند تولید ساده ( فرمول تولید و بهای تمام شده کالا) و تولید پیشرفته (تولید, تجزیه و تبدیل کالا) در نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته تیزپرداز
 •   امکان گروه بندی کالاها و اشخاص به صورت نامحدود و معرفی زیر گروه فرعی برای زیر گروه اصلی کالا در نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته
 •   قابلیت شبکه شدن نامحدود با تهیه هر تعداد بسته نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته تیزپرداز
 •   امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان  در نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته و امکان چاپ بارکد
 •   امکان تهیه و استفاده از شبکه تحت وب
 •   امکان مشاهده لیست چک های وصول یا پاس شده , نقد یا خرج شده و برگشتی در نرم افزار حسابداری
 •   تراز آزمایشی حسابها در نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته به صورت چهار ستونی در نرم افزار حسابداری تیزپرداز
 •   ثبت اقساط و رویت گزارشات مربوط به آن در نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته
 •   گزارش میزان فروش کالای مورد نظر به هر شخص یا گروه اشخاص در ماه های مختلف در نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته تیزپرداز
 •   طراحی پرینت انواع فاکتور (21 نمونه)، گزارشات اشخاص، معرفی کالا، سند آزاد، حواله خروج از انبار و …
 •   گزارش خالص آمار کالا در کلیه انبارها تا تاریخ دلخواه به تفکیک هر انبار و هر گروه کالا در نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته
 •   گزارش میزان خرید و فروش هر کالا به صورت روزانه،ماهانه و دوره زمانی دلخواه
 •   امکان تغییر شماره فاکتور, کد شخص, کد هزینه و کد کالا (با وجود داشتن سابقه)
 •   تعیین حدود دسترسی و معرفی تعداد نامحدود کاربران در نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته تیزپرداز
 •   امکان ثبت سند آزاد حسابداری (ثبت دو طرفه اسناد) در نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته تیزپرداز
 •   امکان باز کردن اسناد مختلف به صورت همزمان (فاکتور, سند دریافت یا پرداخت , سند آزاد و قبض هزینه)
 •   گزارش عملکرد کاربران به صورت کلی و جداگانه
 •   سیستم چند واحدی کالا و معرفی واحد کالا به صورت نامحدود در نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته تیزپرداز
 •   جستجوی پیشرفته چک، نقد، هزینه، اشخاص، بانکها،کالا و …
 •   ثبت شماره سریال و تاریخ انقضا برای هر کالا در فاکتورها در نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته تیزپرداز
 •   گزارش سریال های موجود کالا و کالاهایی با تاریخ انقضاء در حال اتمام
 •   امکان معرفی تا 99 انبار در نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته تیزپرداز
 •   قابليت طراحي پرينت تراز 2 و 4 ستوني و گزارش آمار کالا در نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته تیزپرداز
 •   قابليت معرفي گروه هزينه در نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته تیزپرداز
 •   گزارش چکهای پاس شده ، وصول شده و برگشتی در نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته تیزپرداز
 •   مشخص کردن مشتریان بدحساب و غیر فعال در برنامه
 •   امکان ارسال بک اپ به صندوق پستی الکترونیک (Email , Gmail)