کیبورد با سیم
12media +103 (تعداد کلید: 115)
امنیت در مقابل نفوذ آب
دارای استراحتگاه مچ دست
fn قابلیت
1.8M: طول کابل
ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 بار ضربه