عنوان:افق مارکت
وب‌سایت:https://ofoghmarket.com
پیش فاکتور
آدرس:بوشهر، خیابان لیان بوشهر ،خیابان لیان طبقه فوقانی پاساژ توحید
کدپستی:1111111
گیرنده: - - -
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب